Zamknij

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Witamy w drogerii Abckosmetyczne

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA TELEFONICZNIE
537-168-999 W GODZ. 9-19 ORAZ
W SKLEPIE INTERNETOWYM 24/7
0 pusty
facebook google instagramyoutube blog ceneo

Regulamin abckosmetyczne.pl

abckosmetyczne.pl

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość


1. Postanowienia wstępne

a) Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę NetVest Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsk, ul. Żwirki i Wigury 12/34, posługującą się numerem NIP 5842765987 i REGON 368985060 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę sprzedaży.

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym abckosmetyczne.pl, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a firmą NetVest Sp. z o.o. Sp. k., zwaną dalej Sprzedawcą.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym abckosmetyczne.pl/ portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

d) Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez NetVest Sp. z o.o. sp. k. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.


2. Przedmiot Sprzedaży

a) Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie WWW abckosmetyczne.pl

b) Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW abckosmetyczne.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT .

c) Ceny oferowanych do sprzedaży produktów nie zawierają kosztów transportu do kupującego,koszt ustalany jest według cennika dostawy w formularzu zamówienia,

d) Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

-przelew bankowy na konto sklepu,

-szybkie płatność DotPay,

-płatność przy odbiorze

e) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przyj rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.


3. Realizacja zamówienia

a) Zamówienie towaru odbywa się za pośrednictwem strony abckosmetyczne.pl

b) Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

Dostawa

c) Dostawy produktów zamawianych na stronie abckosmetyczne.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

b) Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej.

c) Klient może także odebrać zamówiony towar w siedzibie naszej firmy.

d) Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 5 dni roboczych.


4. Reklamacje

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient może wypełnić oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub wysłać wiadomosć e-mail zawierającą poniższe dane:

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data]
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

a następnie skontaktować się w celu omówienia odbioru reklamowanego towaru. Reklamowany towar wraz z protokołem zostanie odebrany przez firmę kurierską na koszt sprzedawcy. Klient ma prawo do:

a) wymiany towaru na wolny od wad

b) odstąpienia od umowy – żądać zwrotu pieniędzy (zwrotu kosztów poniesionych przez klienta łącznie z towarem i wysyłką). Sprzedający zastrzega sobie prawo do zwrotu pieniędzy na indywidualne konto bankowe klienta w terminie do 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, klient zobowiązany jest przedstawić firmie NetVest Sp. z o.o. sp. k. numer konta oraz dane potrzebne do realizacji przelewu.

c) Firma NetVest Sp. z o.o. sp. k.  zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.


5. Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na abckosmetyczne.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@abckosmetyczne.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data]
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]


lub wypełnić gotowe oświadczenie odstąpienia od umowy które znajduje się w pkt 9 Formularze (oświadczenie o odstąpienia od umowy zawartej na odległość)
Przesyłkę należy nadać na adres NetVest Sp. z o.o. sp. k., ul. Żwirki i Wigury 12/34, Gdańsk.

KOSZT ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.


6. Dane osobowe

a) Klient dokonując zakupów na stronie abckosmetyczne.pl podaje swoje dane do paragonu lub faktury oraz dane do wysyłki. Firma NetVest Sp. z o.o. sp. k. odpowiedzialna jest za ochronę danych osobowych klienta i nie rozpowszechnianie ich osobom trzecim.

b) Polityka danych - Prywatność użytkowników abckosmetyczne.pl jest dla nas bardzo ważna.

c) Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.


7. Postanowienia końcowe

a) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, bądź też z innych ważnych powodów. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Ponadto, Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie http://abckosmetyczne.pl/regulamin-drogerii.html wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany.

b) Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w ustępie poprzedzającym.


8. Prawo właściwe i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a sklepem internetowym abckosmetyczne.pl jest prawo polskie.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep internetowy abckosmetyczne.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektraciee Inspekcji Handlowej w Gdańsk. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


9. Formularze

a) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem

Oświadczenie w formacie pdf

 

 

Regulamin portalu abckosmetyczne.pl

Postanowienia ogólne

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.07.2012 r. i stanowi dokument określający zasady portalu i sklepu internetowego abckosmetyczne.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem (58) 355 04 08 lub drogą elektroniczną na adres kontakt@abckosmetyczne.pl.

Rejestracja

Rejestracja w systemie informatycznym serwisu abckosmetyczne.pl jest dobrowolna i nieobowiązkowa.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz, klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień i korzystania z serwisu abckosmetyczne.pl

Ochrona danych osobowy

Administratorem danych osobowych jest firma NetVest Sp. z o.o. sp. k., 80-462 Gdańsk, ul. Żwirki i Wigury 12/34.

Dane osobowe naszych Klientów są przechowywane i zabezpieczone z  zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),  oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień składanych w abckosmetyczne.pl poprzez stronę internetową pod adresem http://abckosmetyczne.pl

Każdy zarejestrowany klient ma prawo i możliwość wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania lub samodzielnego ich usunięcia z naszej bazy danych.

W przypadku usunięcia przez Państwa swoich danych, zostaną trwale usunięte z bazy bez możliwości ich późniejszego odczytania.

Złożenie zamówienia jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

Firma NetVest Sp. z o.o. sp. k. jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do:

- ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
- nie udostępniania danych osobowych Klientów osobom trzecim  o ile nie jest to związane z  realizacją zamówienia.
- nie wysyłania żadnych materiałów marketingowych i reklamowych drogą elektroniczną bez zgody Państwa, zgodnie z ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Komentarze

Możliwość pisania komentarzy pod zamieszczonymi na stronie internetowej wiadomościami służy wymianie uwag i informacji w temacie poruszanym w komentowanej wiadomości. Prosimy o zastosowanie się do następujących zasad:

Wszystkich użytkowników obowiązuje w swoich wypowiedziach kultura osobista, szacunek dla innych użytkowników strony oraz osób wymienionych w komentowanej wiadomości.

Komentarze odnoszące się do innej osoby wymienionej z imienia i nazwiska muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem osoby piszącej komentarz.

Zabronione jest umieszczanie w komentarzach ofert handlowych, tekstów reklamowych firm, sklepów lub jakichkolwiek przedsięwzięć komercyjnych oraz umieszczania odnośników do obcych stron internetowych.

Zamieszczane komentarze muszą być wolne od:

    określeń wulgarnych, powszechnie uznanych za obelżywe
    treści rasistowskich
    treści podżegających do nienawiści wobec osób lub grup ludzi
    treści pornograficznych
    treści odnoszących się do cech osób

Wszystkie pisane pod wiadomościami komentarze muszą być podpisane przez autora swoim imieniem i nazwiskiem lub nickiem (pseudonimem). Pseudonim powinien być w miarę krótki.

Zabronione jest pisanie komentarzy z jednego adresu IP po różnymi nickami.

Administrator strony abckosmetyczne.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści wyrażane w komentarzach.

Za treść publikowanych w komentarzach wypowiedzi odpowiedzialność (w tym karną, przewidzianą polskim prawodawstwem) ponosi ich autor.

Regulamin forum abckosmetyczne.pl

Każda osoba zarejestrowana na naszym portalu, ma prawo do wyrażania na forum swoich opinii, dzielenia się doświadczeniem, udzielania porad itp., publikowania zdjęć i filmów pod warunkiem, że nie stoją one w sprzeczności z regulaminem. Jeśli jeszcze nie założyłeś sobie konta w portalu abckosmetyczne.pl, możesz to zrobić tutaj.

Zanim umieścisz pierwszy post na forum, zapoznaj się z regulaminem, a następnie stosuj się do jego zasad. Dzięki temu wspólnie będziemy mogli stworzyć miejsce przyjazne dla każdego.

Na forum nie wolno umieszczać postów lub tematów, które:

- wyśmiewają innych użytkowników forum, ubliżają im, albo naruszają godność osobistą
- zawierają słowa powszechnie uznawane za wulgarne lub nieprzyzwoite bądź zawierające analogiczne treści niewerbalne (zdjęcia, grafiki etc.)
- zawierają dane osobowe osób trzecich oraz firm, bez ich wyraźnej zgody
- mają charakter spamu - posty powtarzające się jednocześnie w kilku wątkach lub działach
- mają charakter reklamowy, komercyjny lub handlowy. Jeśli chcesz umieścić ogłoszenie, prosimy o kontakt e-mailowy: kontakt@abckosmetyczne.pl.  

Ponadto prosimy pamiętać o zasadach etykiety:

Udzielając się na forum:
- nie odbiegaj od tematu wątku (off topic)
- nie pisz postu pod postem - zamiast tego użyj opcji "edytuj"
- nie pisz wielkimi literami (CAPS), bo to oznacza krzyk
- staraj się pisać poprawnie, z uwzględnieniem zasad polskiej ortografii

Zanim utworzysz nowy temat:
- sprawdź, czy taki sam temat nie istnieje już na naszym forum.
- sprawdź również, czy interesujące cię informacje nie znajdują się w naszym portalu
- upewnij się, że wybrałeś odpowiedni dział
- nie zamieszczaj kilku tematów / postów w tym samym dziale / działach forum.

Wydawca portalu abckosmetyczne.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść postów zamieszczonych na forum. Oznacza to, że w przypadku roszczeń osób trzecich wobec wydawcy portalu abckosmetyczne.pl za naruszenia praw w treści wątków na forum, użytkownik forum publikujący dany post przejmuje na siebie wszelkie koszty ewentualnych postępowań, kosztów procesów i odszkodowań. Jednocześnie wydawca portalu abckosmetyczne.pl na prośbę organów ścigania może udostępnić IP użytkowników forum.

Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w portalu abckosmetyczne.pl.